Přechodový efekt číslic

Tento parametr určuje prolínání číslic při změně čísel na displeji

  • Normální – žádné prolínání, číslice přecházejí rovnou z původní na novou
  • Prolínání – původní číslice pohasíná, nová rozsvěcuje – prolínají se
  • Přeblikávání – při změně číslic nejdříve rychle probliknou všechna čísla, potom se hodnota ustálí na nové číslici
  • Přeblikávání/prolínání – číslice 1-9 se prolínají, při změně na 0 přeblikávají.

Režim dvojtečky

Tento parametr se stará o vizuální styl dvojtečky – oddělovače mezi dvojicemi elektronek.

  • Vypnuto – dvojtečky jsou vždy zhasnuté
  • Vždy zapnuto – dvojtečky jsou vždy rozsvícené
  • Pohasínání – dvojtečky pohasínají a rozsvěcují se v intervalu 2 sekund

Last modified: 24 November 2021