Připojovací mód umožňuje hodinám přijmout přihlašovací údaje k Wi-Fi síti a připojit se tak k Wi-Fi routeru.

Pokud jsou hodiny přepnuty do připojovacího módu, odpojí se od Wi-Fi sítě (pokud k ní již byly připojeny) a spustí svou vlastní Wi-Fi síť, ke které se dá připojit. Tuto síť můžete nalézt mezi okolními Wi-Fi sítěmi ze kteréhokoliv zařízení s Wi-Fi rozhraním, název sítě je PURI-XXXX kde XXXX je sériové číslo Vašich hodin. V připojovacím módu systémová LED bliká modře a na displeji hodin běhá jednička zleva doprava a střídá se s časem.

Přepnutí hodin do připojovacícho módu

Hodiny se přepínají do připojovacího módu vypnutím během startovací sekvence a opětovným zapnutím:

  1. Odpojte adaptér ze zásuvky, ale nechte ho připojený v hodinách.
  2. Zapojte adaptér do zásuvky a vyčkejte na startovací sekvenci (zobrazí se čísla 00:00:00 -> 11:11:11 -> 22:22:22 atd..), během této sekvence vytáhněte ataptér ze zásuvky.
  3. Nyní zapojte adaptér zpět do zásuvky, hodiny naběhnout v připojovacím módu – uvidíte jedničku běhat od kraje ke kraji. Pokud vidíte na hodinách čas, byl adaptér v předchozím kroku vytáhnut mimo startovací sekvenci a postup je třeba opakovat.

Zrušení připojovacího módu

Restartujte hodiny vytažením adaptéru ze zásuvky a opětovným zapojením.

Last modified: 23 November 2021