Online mód je preferovaným módem pokud je v okolí k dispozici Wi-Fi síť.

Hodiny v online módu se samy připojují k internetu prostřednictvím Wi-Fi routeru a všechna komunikace mezi konfiguračním zařízením (Např. Váš telefon s nainstalovanou aplikací nebo počítač s otevřenou konfigurační stránkou) a hodinami potom probíhá přes internet. Mezi konfiguračním zařízením a hodinami tak není žádné přímé spojení. Jedinou výjimkou je proces připojení hodin k internetu, kdy jsou hodiny nachvíli se zařízením spojeny.

Hodiny v online módu si seřizují čas samy z internetu. Rovněž mohou přijímat aktualizace firmware a být ovládány prostřednictvím Cloud API.

Hodiny ke své funkci internet nepotřebují, internet slouží jako zdroj přesného času a také poskytuje rozhraní pro nastavování hodin. V případě výpadku internetu hodiny dále běží, pouze nejsou dostupné pro konfiguraci a jejich čas se bude rozbíhat s přesným časem. V momentě, kdy je internet opět dostupný, hodiny se samy připojí a pokračují v běhu jako obvykle, včetně aktualizace času.

Last modified: 21 November 2021