Interval čištění katod může být nastaven v následujících časových intervalech. Z hlediska účinnosti a životnosti digitronů jsou si tato nastavení rovna.

  • Každou minutu – Čištění bude aktivováno každou minutu po dobu tří sekund.
  • Každých 10 minut – Čištění bude aktivováno každých 10 minut po dobu 30 sekund.
  • Každých 30 minut – Čištění bude aktivováno každých 30 minut po dobu 90 sekund.

Last modified: 11 December 2021