Vlastnosti

  1. Obvod reálného času (RTC)RTC je vnitřní modul, který udržuje čas a slouží hodinám jako primární zdroj informace o aktuálním času. Kdykoliv hodiny potřebují zjistit aktuální čas, přečtou si ho z tohoto modulu, zároveň se hodiny starají o aktualizaci času v RTC modulu prostřednictvím synchronizace času z internetu. RTC modul dokáže poskytnout hodinám informaci o času okamžitě po startu, dříve než se hodiny připojí k internetu. RTC modul běží i pokud jsou hodiny odpojené od elektřiny, jako záloha energie pro tento modul je v hodinách záložní superkondenzátor. Čas v RTC modulu se bez pravidelné synchronizace času s internetem začne rozcházet se skutečným časem. Synchronizace času z internetu se v online módu děje automaticky v pravidelných intervalech, v offline módu je třeba hodiny čas od času seřídit manuálně.
  2. Záložní superkondenzátor – Pokud jsou hodiny odpojeny od elektřiny, RTC potřebuje záložní zdroj energie. Pro tento účel jsou hodiny vybaveny záložním superkondenzátorem, který dokáže RTC napájet po několik dní, což stačí pokrýt běžné výpadky elektřiny. Pokud jsou hodiny odpojeny delší dobu, superkondenzátor se nakonec vybije a hodiny ztratí čas. Po připojení napájení se superkondezátor plně nabije během několika minut. Tato součástka se používáním neopotřebovává, není třeba ji měnit. Superkondenzátor poskytuje elektrickou energii pouze pro RTC modul, ne pro samotný displej nebo hlavní mikroprocesor. Pokud jsou hodiny odpojeny od napájení, diplej je vypnutý a hodiny se jeví jako offline.

Udržování času v online módu

Hodiny Puri Nixie Clock v online módu pravidelně synchronizují čas z internetu. Pokud není internet z nějakého důvodu dostupný po několik dní nebo týdnů, hodiny fungují normálně dál, ale čas na hodinách se začně rozbíhat s aktuálním časem.

Hodiny po startu nejdříve načtou čas z interního RTC modulu. Pokud byl čas v RTC modulu ztracen (vybitý superkondenzátor), hodiny budou zobrazovat čas 00:00. Pár sekund po startu se hodiny začnou připojovat k internetu. Jakmile jsou připojeny, aktualizují svůj čas a aktualizují rovněž čas v RTC modulu. Odchylka času na hodinách je v tuto chvíli v rozmezí jedné sekundy (přesný čas můžete zjistit např. zde: https://time.is). Po dalších deseti sekundách hodiny spustí přesnější synchronizaci času přes NTP protokol. Postupně se hodiny sladí s aktuálním časem na odchylku v řádech desítek milisekund. Hodiny si za chodu dále svůj čas seřizují.

Udržování času v offline módu

Hodiny v offline módu si čas udržují prostřednictvím RTC modulu, tento čas může být ale synchronizován pouze pomocí přímého připojení z mobilní aplikace iOS nebo Android. Pracujeme na přidání této funkce i do konfigurační stránky. Při synchronizaci času z mobilního zařízení se do hodin posílá aktuální čas na tomto zařízení.

Last modified: 23 November 2021