Účelem systémové LED je indikovat stav připojení k internetu a pomoci tak vyřešit případné problémy s připojením.

Umístění systémové LED v Zen Nixie Clock

Systémová LED je umístěna na spodní straně desky s elektronikou, přibližně mezi druhým a třetím digitronem zleva.

Konfigurace systémové LED

Vždy zapnuto: Systémová LED je vždy zapnuta, stav připojení indikuje nepřetržitě. Úspěšné připojení do cloudu je indikováno modrozelenou barvou, pozvolným rožínáním a zhasínáním.
Vypnuto při připojení: výchozí volbaLED je vypnuta při připojení do cloudu, v ostatních případech zobrazuje stav připojení. Úspěšné připojení do cloudu je indikováno zhasnutím LED.
Vždy vypnuto: Systémová LED je vždy vypnuta.

Normální stav

Při zapnutí se systémová LED na jednu sekundu rozsvítí bíle, potom na několik sekund modře a potom začne blikat zeleně (připojování k Wi-Fi). Jakmile je nalezena známá Wi-Fi síť, barva se změní na modrozelenou – hodiny se snaží připojit do cloudu. V momentě, kdy je spojení s cloudem navázáno, LED zhasne. Pokud je LED vypnutá, jsou hodiny úspěšně připojeny ke cloudu.

Připojovací mód

Připojovací mód se používá při připojovaní hodin k nové Wi-Fi síti, je aktivován ručně uživatelem.

V připojovacím módu blika LED modře.

Aktualizace firmware

Čas od času hodiny aktualizují firmware, obvykle tento proces trvá jednu až dvě minuty a LED během něj bliká fialově. Po aktualizaci se hodiny restartují a vrátí do normálního stavu.

Připojování k Wi-Fi

Pokud se hodiny snaží připojit ke známé Wi-Fi síti, blikají zeleně. Tento stav trvá obvykle přibližně 5-10 sekund, po připojení se k Wi-Fi se hodiny snaží připojit ke cloudu a LED tak indikuje připojování ke cloudu – další krok.

Připojování ke cloudu

Jakmile se hodiny připojí k Wi-Fi, zahájí připojení do cloudu. V tomto kroku bliká LED modrozeleně. Jakmile jsou hodiny připojeny do cloudu, LED zhasne.

Chyby

Čas od času se LED rozbliká (např. při krátkodobém výpadku spojení), to je normální, LED po chvíli opět zhasne (připojení obnoveno).

Možné problémy:

LED setrvale bliká zeleně: Hodiny se snaží připojit ke známé síti, ale nedaří se jim to – Wi-Fi router může být vypnut, je mimo dosah nebo byl jeho název (SSID) přejmenován.
LED setrvale bliká modrozeleně: Hodiny se připojily k Wi-Fi síti, ale nedaří se jim spojit s cloudem. Tento problém může znamenat výpadek internetového připojení případně jiný problém mezi routerem a internetem.

Více informací

Více informací o chování systémové LED můžete najít v popisu výrobce modulu:

https://docs.particle.io/reference/led/photon/#connecting-to-the-cloud