V některých případech nemáme k dispozici Wi-Fi síť, ke které bychom mohli hodiny připojit (např. chata, jachta), takže není možné hodiny trvale provozovat v Online módu. V takovém případě můžeme využít Přímého připojení k nakonfigurování parametrů hodin.

Hodiny během přímého připojení vytvářejí svůj vlastní přístupový bod (AP, access point), který umožňuje se k nim připojit napřímo. Pro využití Přímého připojení využijte mobilní aplikaci pro iOS nebo Android.

Open the app and switch to the My Clocks tab. There is no need to have a user account to use Direct Connect mode. Hit the Direct Connect button and follow the instructions to switch your clock into Listening Mode.
Otevřete aplikaci a přepněte se do záložky My Clocks. Pro využité Přímého připojení není třeba vytvářet uživatelský účet. Klikněte na tlačítko Direct button a následujte instrukce k přepnutí hodin do Připojovaícho módu.

Parametry hodin dostupné přes Přímé připojení jsou stejné jako v online módu. Je tu ale pár rozdílů. Je zde nové tlačítko “Set time”, které slouží k nastavení času v hodinách přenosem času z Vašeho mobilního zařízení. Toto tlačítko se hodí zejména pokud hodiny provozujete trvale v Offline módu, protože v tomto módu nemají hodiny jiný zdroj času, se kterým se seřídit. Pokud nastavíte čas přes Přímé připojení a hodiny se následně připojí k internetu, jejich čase se bude řídit internetem.

Další nové tlačítko je “Disconnect from the cloud” – po kliknutí na toto tlačítko hodiny přepnete do Offline módu, což znamená, že se odpojí od Vaší Wi-Fi sítě a budou fungovat bez připojení k internetu. V Offline módu je třeba čas od času hodiny seřídit tlačítkem Set time, aby se nepředbíhaly.