Pokud v okolí hodin není dostupný internet, hodiny je možné přepnout do Offline módu.

Hodiny v offline módu fungují jako access point (přístupový bod), ke kterému je možné se připojit. Ke konfiguraci hodin v offline módu je potřeba zařízení s nainstalovanou aplikací zařízení se potom přímo připojuje na Wi-Fi přístupový bod hodin a posílá konfigurační příkazy přímo do hodin. Více informací o přímém připojení.

The clock in Offline mode needs to have its time synchronized manually from time to time – this is done via the app.

Aktualizaci firmware není v offline módu dostupná, pro aktualizaci hodin je třeba hodiny připojit k internetu.