Hodiny je možné připojit k Wi-Fi routeru, je však třeba jim sdělit název Wi-Fi sítě a heslo pro připojení. Jakmile jsou tyto údaje do hodin přeneseny, hodiny si je uloží do trvalé paměti a není již znova třeba tento proces znova opakovat. Hodiny si dokáží zapamatovat posledních 5 Wi-Fi sítí. Jediný důvod k opakování připojovacícho procesu se stejnými hodinami je změna názvu nebo hesla Wi-Fi sítě nebo přenesení hodin na jinou Wi-Fi síť.

Připojení z mobilní aplikace

Otevřete iOS nebo Android aplikaci a následujte instrukce níže. Pro ilustraci jsou použity obrazovky z iOS aplikace:

Klikněte na záložku My Clock na spodu obrazovky.

klikněte na tlačítko Add nixie clock to the cloud.

Aplikace nyní zobrazí informace, jak přepnout hodiny do připojovacího módu.

Jakmile hodiny přepnete do připojovacího módu, přejděte na nastavení Wi-Fi sítě.

Vyberte ze seznamu Wi-Fi síť hodin (ZEN-XXXX) a připojte se k ní.

Jakmile se zařízení k hodinám připojí, přejděte zpět do aplikace.

klikněte na tlačítko “It’s done, next”.

Aplikace nyní naváže spojení s hodinami.

Jakmile je spojení navázáno, aplikace zobrazí okolní Wi-Fi sítě.

Vyberte Vaši síť, ke které chcete hodiny připojit, vložte heslo a klikněte na tlačítko Continue.

Aplikace nyní pošle údaje k WiFi síti do hodin.

V tento moment se hodiny odpojí od Vašeho zařízení a začnou se připojovat k internetu. Telefon se připojí zpět k Vaší Wi-Fi síti.

Jakmile jsou hodiny připojeny k internetu a telefon je zpět na Wi-Fi, uvidíte potvrzovací obrazovku. Kliknutím na Continue přejdete na nastavení hodin.

Připojení hodin prostřednistvím konfigurační stránky

V tomto kroku budete potřebovat zařízení s Wi-Fi a prohlížečem, například laptop s Windows 7/8/10, Macbook, iPhone, Windows phone, Android.
Otevřete stránku a přihlašte se. klikněte na “Connect” v levém menu.

Otevře se průvodce připojením hodin. Zatím neklikejte na tlačítko “Next”!

Nyní je třeba hodiny přepnout do připojovacícho módu – dle zobrazených instrukcí. Jakmile jsou hodiny v připojovacím módu (jednička běhá na displeji od kraje ke kraji), můžete počítač připojit k Wi-Fi síti s názvem hodin (ZEN-XXXX).
Důležité: Wi-Fi síť v počítači musí být nastavena na DHCP, automatické získání IP adresy.

Počkejte pár sekund než se úspěšně počítač připojí k hodinám, potom klikněte na tlačítko Next. Stránka potvrdí připojení k hodinám. Pokračujte kliknutím na tlačítko Scan, zobrazí se Vám dostupné Wi-Fi sítě v okolí.

Po pár sekundách se objeví seznam Wi-Fi sítí. Vyberte Vaši síť, ke které chcete hodiny připojit, vložte heslo a klikněte na tlačítko Connect.

Jakmile kliknete na tlačítko Connect, údaje k vybrané Wi-Fi jsou odeslány do hodin, které se připojí k internetu a aktualizují svůj čas. Pokud jste zadali špatné heslo, hodiny se pokusí připojit, což se nepodaří – Systémová LED bude blikat zeleně. V takovém případě je třeba proces připojení opakovat.

Nyní je počítač odpojen od hodin a snaží se připojit zpět k Wi-Fi. Jakmile se připojí, stránka zkontroluje spojení s hodinami. Pokud je spojení úspěšné, zobrazí se tlačítko “Customize it”, které Vás navede na konfiguraci hodin. Také můžete přejít na záložku Moje zařízení v levém menu a přistupovat k hodinám odtud.