Hodiny Blub Nixie Clock využívají jediného digitronu k zobrazovaní času ve formátu HH:MM tak, že postupně přepínají mezi jednotlivými pozicemi času. Čas je zobrazen jako sekvence číslic, například čas 10:45 je zobrazen jako 1 – pauza – 0 – pauza – 4 – pauza – 5 dlouhá pauza.

Blub displaying time 02:26Blub displaying time 02:26

Technická data

Napájení: 5V @ 250mA (mini USB konektor)

Spotřeba: 1.25W

Očekávaná životnost digitronu: více než 15 let

Nastavování

Hodiny obsahují vzadu dvě tlačítka, ADJ a SET. Všechny konfigurační volby jsou dostupné pomocí těchto tlačítek. Více informací ohledně nastavení hodin naleznete na stránce Nastavení. Další možností pro nastavení hodin je využití USB rozhraní, více informací: USB rozhraní.

Udržování času

Blub hodiny jsou postaveny na obvodu reálného času DS3231, který udržuje čas velmi přesně. Typická odchylka je ±2ppm (odchylka ±1 minuta ročně). Tento obvod je zálohován baterií CR2032, která vydrží v hodinách až 10 let. Tato baterie je jednoduše vyměnitelná uživatelem. Baterie se vybíjí hlavně pokud jsou hodiny odpojeny z napájení, pokud jsou napájeny, ztrácí energii jen minimálně. Baterie zálohuje pouze obvod reálného času, nenapájí samotné hodiny.

Obsah balení

1x Blub Nixie Clock

1x Napájecí adaptér

1x USB kabel

1x Uživatelská příručka