Všechny nastavení se provádějí pomocí dvou tlačítek na zadní straně hodin.

SET tlačítko se používá pro vstup do konfiguračního režimu a na potvrzování zvoleného parametru.

ADJ tlačítko se používá ke změně (zvyšování) aktuálně zvoleného parametru.

Blub Clock – Button descriptionBlub Clock – Button description

Hodiny se mohou nacházet ve dvou režimech: Režim času a Konfigurační režim.

Režim času

V tomto režimu hodiny zobrazují čas, do tohoto režimu se automaticky přepnou ihned po startu. Pokud se nacházíte v konfiguračním režimu a chcete zpět do režimu času, zvolte parametr 0 v konfiguračním menu a potvrďte tlačítkem SET, případně hodiny restartujte.

Konfigurační režim

Jakákoliv změna nastavení hodin (čas, rychlost displeje..) musí být provedena z Konfiguračního režimu.

Jakmile jste v konfiguračním režimu, mezi jednotlivými parametry (0-8) se pohybujete mačkáním tlačítka ADJ. Stisknutím tlačítka SET vstoupíte do zvoleného parametru a tlačítkem ADJ potom můžete měnit jeho hodnotu. Potvrdíte opět tlačítkem SET, což Vás vrátí zpět do konfiguračního menu.

Parametr Název Možnosti
0 Návrat do Režimu času
1 Zóna pro nastavení zimního/letního času 0,1,2,3,4,5
2 Datum a čas yyMMddhhmm
3 Formát času 12/24 1,2
4 Efekt přechodu mezi číslicemi 1,2,3
5 Rychlost displeje 1 (nejrychleší) – 9 (nejpomalejší)
6 Jas v nočním módu 0 (vypnuto) – 9 (plný jas)
7 Jas v denním módu 0 (vypnuto) – 9 (plný jas)
8 Nastavení času nočního módu HHMMhhmm

Parametr 1 – Zóna pro automatické nastavení zimního/letního času

Tento parametr řídí automatické přepínání letního a zimního času. Parametr nastavte podle místa, kde se hodiny nacházejí.

0 – Bez přepínání času (Např. Japonsko, Čína, Indie, Arizona)

1 – USA

2 – EU

3 – Mexiko

4 – Austrálie

5 – Nový Zéland

Parameter 2 – Datum a čas

Configuration of this parameter tells the clock the actual time and date. This configuration parameter expects the time and date input in format yyMMddhhmm, every single position is one digit, push SET to confirm every position.

Use current time at your time zone (what you see at the other clocks), the Blub clock will calculate the daylight savings automatically from the date.

Enter the time in 24h format.

yy – last two positions of the year (2021), MM – month number, dd – number of the day, hh – hour, mm – minute.

For example 6th of March 2021, 12:36 would be entered as: 2103061236.

2-set-1-set-0-set-3-set-0-set-6-set-1-set-2-set-3-set-6-set

Parameter 3 – time format 12/24

Use this configuration parameter to switch between 12 and 24-hour time formats.

1 – 12h, 2 – 24h format

Parameter 4 – Transition Effect

This parameter sets the transition between digits.

1 – no transition effect

2 – crossfading between digits

3 – slot machine effect

Parameter 5 – Display Speed

Use this parameter to set how fast is the time displayed on the clock. Use value 9 for slowest mode, value 1 for fastest mode.

Parameter 6 – Night Mode Brightness

Use this parameter if you want to adjust display brightness during the night (default from 21:00 to 7:00). Set 1 for minimal brightness, 9 for full brightness, 0 to turn off the display during the night.

Parameter 7 – Day Mode Brightness

Use this parameter if you want to adjust display brightness during the day (default outside 21:00 to 7:00). Set 1 for minimal brightness, 9 for full brightness, 0 to turn off the display during the day.

Parameter 8 – Night Mode time range

Adjust this parameter to modify the default time range for night mode (21:00 to 7:00). Enter the time in 24h format. The time is entered as individual digits HHMMhhmm where HH:MM is starting time of the night mode and hh:mm ending time of the night mode. Push set button to confirm each digit.

For instance to set the time range from 21:30 to 07:15, you need to enter 21300715.
2 – set – 1 – set – 3 – set – 0 – set – 0 – set – 7 – set – 1 – set – 5

Configuration Flowchart

zoomable PDF version of Blub Flowchart